فروش دیوارپوش کرونوگرین

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

دیوارپوش MDF کرونوگرین KRONO GREEN

MDF با ضخامت 8 میل ، با عرض 25.4 سانتی متر ، روکش PVC

دیوارپوش کرنوگرین دارای روکش برجسته و معمولی ، متنوع در طرح رنگ بندی متفاوت

دیوارپوش کرنوگرین به زیبایی چوب، مغز MDF روکش PVC در 30 رنگ

مشخصات فنی دیوارپوش کرونوگرین  :
 

هر بسته شامل طول هر پنل  عرض هر پنل ضخامت هر پنل مساحت کل بسته (کارتن)
6 پنل 2800 میلیمتر 254 میلیمتر 8 میلیمتر 4.268 متر مربع

 

دیوار پوش کرونوگرین Beech

دیوار پوش کرونوگرین Beech

کد 101  

دیوار پوش کرونوگرین Oak

دیوار پوش کرونوگرین Oak

کد 102  

دیوار پوش کرونوگرین Light Cherry

دیوار پوش کرونوگرین Light Cherry

کد 103  

دیوار پوش کرونوگرین Maple

دیوار پوش کرونوگرین Maple

کد 104  

دیوار پوش کرونوگرین Walnut

دیوار پوش کرونوگرین Walnut

کد 105  

دیوار پوش کرونوگرین Cherry

دیوار پوش کرونوگرین Cherry

کد 106  

دیوار پوش کرونوگرین Wenge

دیوار پوش کرونوگرین Wenge

کد 107  

دیوار پوش کرونوگرین White

دیوار پوش کرونوگرین White

کد 109  

دیوار پوش کرونوگرین Antique

دیوار پوش کرونوگرین Antique

کد 110  

دیوار پوش کرونوگرین Classic Beech

دیوار پوش کرونوگرین Classic Beech

کد 111  

دیوار پوش کرونوگرین Atlas Cherry

دیوار پوش کرونوگرین Atlas Cherry

کد 113  

دیوار پوش کرونوگرین Natural Walnut

دیوار پوش کرونوگرین Natural Walnut

کد 115  

دیوار پوش کرونوگرین Natural Wenge

دیوار پوش کرونوگرین Natural Wenge

کد 117  

دیوار پوش کرونوگرین Dark Mahagony

دیوار پوش کرونوگرین Dark Mahagony

کد 118  

دیوار پوش کرونوگرین Silver

دیوار پوش کرونوگرین Silver

کد 119  

دیوار پوش کرونوگرین Zebrano

دیوار پوش کرونوگرین Zebrano

کد 120  


طراحی سایت : دکورنما