پارکت لمینت ایگر

برخورداری ۵-۸-۱۳۹۳

لمینت ایگرتنها پارکت صد در صد آلمانی در ایران می باشد وبرای اثبات ادعای خود  مدرک گمرک آلمان که نشانگر ترخیص کالا از آلمان می باشد را خد متتان ارائه می نماییم .

- بالاترین رنگ بندی در ایران با تنوع بیش از 40 رنگ
- ضریب سایشی 31و32 – class AC3 , AC 4
-  ارسال سمپل و استند به سراسر کشور

مشخصات فنی پارکت پارکت لمینت ایگر :

هر بسته شامل طول هر پنل  عرض هر پنل ضخامت هر پنل مساحت کل بسته (کارتن)
8 پنل 1292 میلیمتر 192 میلیمتر 8 میلیمتر 1.98 متر مربع

 

پارکت لمینت ایگر کد 406

پارکت لمینت ایگر

کد 406  

پارکت لمینت ایگر کد 437

پارکت لمینت ایگر

کد 437  

پارکت لمینت ایگر کد 644

پارکت لمینت ایگر

کد 644  

پارکت لمینت ایگر کد 654

پارکت لمینت ایگر

کد 654  

پارکت لمینت ایگر کد 725

پارکت لمینت ایگر

کد 725  

پارکت لمینت ایگر کد 764

پارکت لمینت ایگر

کد 764  

پارکت لمینت ایگر کد 1404

پارکت لمینت ایگر

کد 1404  

پارکت لمینت ایگر کد 1412

پارکت لمینت ایگر

کد 1412  

پارکت لمینت ایگر کد 1460

پارکت لمینت ایگر

کد 1460  

پارکت لمینت ایگر کد 2304

پارکت لمینت ایگر

کد 2304  

پارکت لمینت ایگر کد 2450

پارکت لمینت ایگر

کد 2450  

پارکت لمینت ایگر کد 2457

پارکت لمینت ایگر

کد 2457  

پارکت لمینت ایگر کد 2777

پارکت لمینت ایگر

کد 2777  

پارکت لمینت ایگر کد 2791

پارکت لمینت ایگر

کد 2791  

پارکت لمینت ایگر کد 2928

پارکت لمینت ایگر

کد 2928  

پارکت لمینت ایگر کد 2929

پارکت لمینت ایگر

کد 2929  

پارکت لمینت ایگر کد 2930

پارکت لمینت ایگر

کد 2930  

پارکت لمینت ایگر کد 2940

پارکت لمینت ایگر

کد 2940  

پارکت لمینت ایگر کد 2955

پارکت لمینت ایگر

کد 2955  

پارکت لمینت ایگر کد 2957

پارکت لمینت ایگر

کد 2957  

پارکت لمینت ایگر کد 2958

پارکت + ایگر

کد 2958  

پارکت لمینت ایگر کد 2961

پارکت + ایگر

کد 2961  

پارکت لمینت ایگر کد 2977

پارکت لمینت ایگر

کد 2977  

پارکت لمینت ایگر کد 2978

پارکت لمینت ایگر

کد 2978  

پارکت لمینت ایگر کد 2982

پارکت لمینت ایگر

کد 2982  

پارکت لمینت ایگر کد 2983

پارکت لمینت ایگر

کد 2983  


طراحی سایت : دکورنما