فروش پارکت لمینت برجستهFJ design(پارکت اف جی)

برخورداری ۲۷-۱۲-۱۳۹۳

بازرگانی برخورداری نمایندگی فروش پارکت لمینت های برجسته FJ designدر ایران می باشد.این نوع پارکت لمینت برجسته داری روکش لمینت برجسته به منظور نمای زیباتر پس از نصب پارکت را دارا می باشد.
از ویژگی های پارکت لمینت برجسته FJ design می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ پارکت برجسته برندfj designدارای کلیک V شکل به منظور عدم نفود آب و خاک
3 ـ دارا بودن استانداردهای AC4 و E1 اروپا
4 ـ پارکت برجسته برندfj designدارای روکش نسوز و مقاوم به آتش و کبریت روشن
5 ـپارکت برجسته برندfj designدارای روکش آنتی باکتریال

واردات و پخش پارکت لمینیت های 12 میل پارکت لمینت برجسته برندfj designدر ایران
 

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028A  

پارکت لمینت برجسته FJ

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028B  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028C  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028D  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028E  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE028F  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE029B  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE029C  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE029D  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE029E  

پارکت لمینت برجسته FJ design

پارکت لمینت برجسته FJ design

کد LE029F  


طراحی سایت : دکورنما